Kuvaaja: H. Gröhn

Livetiede

Uutta livetiedekonseptia kehittävät yhteistyössä tieteen ja taiteen ammattilaiset. Tieteen tuloksia ja tutkijoiden kokemuksia tuodaan esiin tavalla, jossa mahdollistaa kansalaisten ja esimerkiksi tutkimushaastateltavien paremman osallisuuden.

Livetiede astuu tiedeviestinnän perinteisten keinojen ulkopuolelle.  Se ottaa vaikutteita dokumenttiteatterista ja livejournalismista olematta varsinaisesti kumpaakaan. Esitys nojaa tutkittuun tietoon, mutta faktoja tuodaan esiin myös fiktion keinoin.

Keskeisessä roolissa ovat tutkijat ja näyttelijät. Tutkijoiden tutkimusmatka kohti uutta tietoa ja uusia oivalluksia. Matkan varrella kohdatut ilmiöt, ihmiset ja todellisuudet tieteen kulissien takaa. Näyttelijöiden ansiosta tieto herää eloon ja voi koskettaa katsojaa. Kuvaan astuu usein myös huumori.

Julkinen keskustelu kääntyy helposti taisteluksi tiedosta. Vallitsevassa ilmapiirissa yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen tuloksiin kohdistetaan entistä avoimemmin hyötyodotuksia, väheksyntää tai jopa vihamielisyyttä.

Elävä kohtaaminen luo uudenlaisen yleisösuhteen katsojien kanssa, joiden elämää tieto koskee. Kasvokkain päästään tasa-arvoisempaan vuorovaikutukseen kuin somessa.